Wydział Inżynierii Produkcji | | prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski

Prof.dr hab. inż. Leszek Mieszkalski

Dyscypliny KBN: Technika rolnicza KBN
Specjalności: Technika rolnicza
Stopień naukowy: prof. dr hab.

Zainteresowania naukowe:
Budowa i eksploatacja maszyn roboczych, agrofizyka, modelowanie matematyczne kształtów obiektów biologicznych, badania procesów obłuskiwania i rozdrabniania nasion, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

Stanowisko i miejsce pracy
Profesor zwyczajny, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |